Pedagogisch werkplan

Het doel van dit pedagogisch werkplan is om als leidraad c.q. richtlijn te dienen voor onze organisatie. Het is een leidraad en werkt ondersteunend voor een ieder die binnen de kinderdagverblijven van de kinderWORLD groep werkzaam is, evenals de ouders en verzorgers van de kinderen die van de opvang gebruik maken.

Download hier het pedagogisch werkplan peuteropvang van de kinderWORLD groep.

Download hier het pedagogisch werkplan kinderdagopvang van de kinderWORLD groep.

Download hier het pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang van de kinderWORLD groep.

Download hier het pedagogisch werkplan SPORTY Kids van de kinderWORLD groep.

In dit plan wordt ondermeer beschreven hoe bij kinderWORLD wordt gewerkt aan de vier competenties, genoemd in de Wet Kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen.

Het werkplan blijft in ontwikkeling en zal waar nodig aangepast worden om actueel te zijn en te blijven. Het plan ligt ter inzage voor alle belangstellenden op het hoofdkantoor van kinderWORLD.