Almere Stad IKC 't Zonnewiel/Olijfboom

 • Integraal Kind Centrum
 • Peuterspeelzaal
 • Buitenschoolse opvang

Met basisschool ‘t Zonnewiel en de Olijfboom verzorgen wij de dagelijkse Tussenschoolse opvang. Zowel de vrijwillige ouders als ons vaste pedagogische medewerkers zorgen dat elk kind het naar zijn/haar zin heeft.
kinderWORLD biedt de Tussenschoolse opvang aan door middel van een contract.

Het contract
U maakt gebruik van de TSO op basis van een contract.
Per dag wordt er € 2,50 (schooljaar 2014-2015) in rekening gebracht.
Dit bedrag staat in uw contract en zal elke maand (op na calculatie) gefactureerd worden. kinderWORLD haalt alle vrije dagen die vanuit school zijn geregeld voor u uit het systeem zodat u daar ook niet voor hoeft te betalen, ook wanneer u zelf besluit uw kind thuis te houden vanwege ziekte of een andere vrije dag zullen wij deze dagen achteraf crediteren.

Inschrijven
Op het moment dat er gebruik gemaakt gaat worden van de Tussenschoolse opvang kan men zich middels het inschrijfformulier zowel digitaal inschrijven. Zodra het formulier retour is bij kinderWORLD zal de inschrijving verwerkt worden en zal het contract gemaakt worden. Graag ontvangen wij 1 origineel exemplaar ondertekend retour.

Betaling automatische incasso
Afname van de TSO is alleen mogelijk als u betaald per automatisch incasso.
De incasso machtiging kunt u middels het contract afgeven of middels de eerstkomende factuur. De maand waarin de factuur is verstuurd dient dan nog wel door u zelf betaald te worden. Vanaf de eerstvolgende facturatie zal het bedrag worden geïncasseerd.

IKC oftewel Integraal Kindcentrum is DE ontwikkeling van het moment.
Schooljaar 2012-2013 is er een 0-4 jaar groep binnen de school gestart. Waarbij in feite elk kind van 0-12 jaar in het kindcentrum zich kan ontwikkelen (zie verdere informatie pagina IKC).

Wat is nu een Integraal Kindcentrum?

Binnen het schoolgebouw aan de Bongerdstraat 10 ontstaat iets wat bij de meeste onbekend is. Wij vangen uw kinderen op van 2-4 jaar en 4-12 jaar. In de praktijk betekent dit dat u uw kind als ouder/verzorger bij ons aanmeldt wanneer u de kinderopvang wilt laten starten. Uw kind blijft binnen de inmiddels vertrouwde omgeving gewoon lekker in school tot aan het moment dat uw kind de school verlaat.

De voordelen zijn simpel:

één adres waar uw kinderen naar toe kunnen gaan van 2 t/m 12 jaar.

 • Wij kennen als Integraal Kindcentrum uw kind, zien haar/zijn kwaliteiten, de punten waar uw kind extra op uitgedaagd moet worden, waar de nodige stimulans noodzakelijk is. Aangezien wij samenwerken kunnen wij, als dit nodig blijkt het Voorschoolse Vroegtijdige Educatie (VVE) project aanbieden om u kind soepel naar groep 1 van de basisschool te laten gaan. Eén doorgaande speelse leertuin voor ieder kind.
 • Het naar schoolgaan wanneer uw kind vier jaar wordt, bestaat dan niet meer. Uw kind kent toch iedereen en zit al enige tijd in de vertrouwde omgeving.
 • Wat denkt u van gemeenschappelijke activiteiten die wij gaan ondernemen. Niet alleen de Sinterklaas maar middels projecten, creatief, sportief en maatschappelijk werken wij nauw samen en gaan er absoluut leuke dingen tot stand komen. Uw kind gaat zich binnen het kindcentrum echt thuis voelen. En dat is wat we willen met z’n allen.

Wat willen wij integraal?

 • Samen 1 doorgaande leerlijn voor de kinderen van 2 t/m 12 jaar.

 • Geloof in elk kind en werken met kleine groepen.

 • Geborgenheid bieden aan kinderen.

 • Nieuwe lessytemen waarbij aandacht is en in toenemende mate voor het digitaal onderwijs (met computers en tablets).

 • ADI als instructiemodel wat in alle groepen wordt gebruikt (ADI = een vorm van uniforme instructie waarbij kinderen middels coöperatieve werkvormen sneller de leerstof opnemen.)

 • Opbrengstgericht kindcentrum. Elk kind wordt optimaal voorbereid voor de grote wereld

kinderWORLD groep bestaat uit liefst 4 kinderopvang vestigingen en 7 buitenschoolse opvang vestigingen in scholen en op sportterreinen (SPORTY Kids) in Almere, Lelystad, Dronten en Emmeloord.

Waar kunt u praktisch gezien uit kiezen?

 • Buitenschoolse opvang van 4-12 jaar maandag t/m vrijdag van 15.00 uur tot 18.30 uur.

 • Peuteropvang van 2-4 jaar geopend op ma/di/do/vr van 8.45 uur tot 11.45 uur (voorheen Peuterspeelzaal).

 

Een van de grote voordelen: een vlekkeloze instroom vanaf 4 jaar naar groep 1 van de basisschool.

Onze ambitie: het beste en plezierigste kindcentrum van onze wijk